Helse Fonna HF 2009

HaugesudSjukehus-ny-9

StordDSC_0018

Stord_BUP_DSC_0005

ELEKTRONISK ARKIVPLAN FOR HELSE FONNA HF

FORMÅL

Formålet med arkivplanen til Helse Fonna HF

Arkivplanen gir bindende retningslinjer for behandling av all informasjon og dokumentasjon i Helse Fonna HF.
Arkivloven med forskrifter ligger til grunn for retningslinene.
Arkivplanen skal bidra til at Helse Fonna HF ivaretar arkivansvaret sitt etter arkivlovas § 6 hvor det heter: "Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid."

Administrerende direktør har arkivansvaret

Arkivansvarlig/seksjonsleder ved post- og dokumentsenter har det daglige ansvaret for foretakets arkivtjeneste for sakarkivet, og utarbeider arkivplan for foretaket. Administrasjonssjef har det daglige ansvaret for pasientarkivet. Sykehusets administrerende direktør har det overordnede arkivansvaret (jfr. Arkivforskrifta § 1-1).

Alle ansatte ved sykehuset som i sitt daglige virke kommer i kontakt med arkiv- og dokumentforvaltning oppfordres til å sette seg godt inn i og følge retningslinjene i denne arkivplanen.

 

Odda08950

ValenDSC_0007